• Càrrega de planxes en màquines de termoconformat de placa.
  • Descàrrega de peces en màquines de termoconformat de rotllo o de placa.
  • Espraiat de desemmotllants.
  • Altres operacions: Veure aplicacions de mecanitzat, pre i post tractamient de superfícies, soldadura per ultrasons, assemblatge, pick & place, encaixat, paletitzat.
  • En cas que el client ja disposi de robots, siguin cartesians o antropomòrfics, podem desenvolupar útils (arpa, mà, EOAT) per a noves aplicacions, ampliacions, modificacions o reprogramacions de la seva instal·lació actual.