• Cèl·lules robotitzades RTV.
  • Descàrrega de peces HTV / HCR i LSR / LIM en injectores.
  • Espraiat de desemmotllants.
  • Aplicació d’adhesius / segellants de silicona monocomponents (1K).
  • Aplicació d’adhesius / segellants de silicona bicomponents (2K).
  • Aplicació juntes FIPG.
  • Aplicació juntes FIPFG.
  • Aplicació farcits FIPE.
  • Altres operacions: Veure aplicacions de pre tractament de superfícies, assemblatge, pick & place, encaixat, paletitzat.