• Soldadura per aire calent.
  • Soldadura per ultrasons.
  • Soldadura per làser.