• Pintat.
  • Recobriments.
  • Pulit.
  • Tall i marcat per làser.