• Cèl·lules robotitzades RIM, RRIM, SRIM.
  • Espraiat de desemmotllants.
  • Aplicació d’adhesius / segellants PUR monocomponents (1K).
  • Aplicació d’adhesius / segellants PUR bicomponents (2K).
  • Aplicació d’adhesius / segellants PUR hot melt.
  • Aplicació juntes FIPG.
  • Aplicació juntes FIPFG.
  • Aplicació farcits FIPE.
  • Descàrrega peces de TPU en injectores.
  • Altres operacions: Veure aplicacions de mecanitzat, pre i post tractament de superfícies, soldadura, assemblatge, pick & place, encaixat, paletitzat.