• Descàrrega de peces.
  • Càrrega d’inserits.
  • Espraiat de desemmotllants.
  • Càrrega d’etiquetes “in mold labeling” (IML)
  • Manipulació prèvia i/o càrrega de plaques “in mold decorating” (IMD)
  • Altres operacions: Veure aplicacions de manipulació, mecanitzat, pre i post tractament de superfícies, soldadura per ultrasons, assemblatge, pick & place, encaixat, paletitzat.
  • En cas que el client ja disposi de robots, siguin cartesians o antropomòrfics, podem desenvolupar útils (arpa, mà, EOAT) per a noves aplicacions, ampliacions, modificacions o reprogramacions de la seva instal·lació actual.