• Aplicació d’adhesius/segellants monocomponents (1K).
  • Aplicació d’adhesius/segellants bicomponents (2K).
  • Aplicació d’adhesius/segellants hot melt.
  • Curat per llum UV.
  • Neteja de superfícies per espraiat químic, fregat, vapor, criogènic, aire ionitzat.
  • Preparació de superfícies per espraiat químic, paper de vidre, granallat, flamejat, plasma, làser.
  • Aplicació FIPG.
  • Aplicació FIPFG.
  • Aplicació FIPE.
  • Segellants d’escuma.